ხათუნა ხომერიკი

მოსამართლე

დაიბადა 1967 წლის 26 ოქტომბერს. ზუგდიდისრაიონში

დაიბადა 1970 წლის 18 დეკემბერს ქ. ოზურგეთში

1988 წელს დაამთავრაოზურგეთის №2 საშუალო სკოლა.

1988-1990 წლებში სწავლობდა თბილისის სამრეწველო-ეკონომიკურ ტექნიკუმში.

1990-1996 წლებში სწავლობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე. 

1988 წლის 1 აგვისტოდან 1988 წლის 30 აგვისტომდე მუშაობდა ოზურგეთის რაიკოოპკავშირში მეორადი ნედლეულის დამზადების ჯგუფის მუშად.

1991 წლის 14 მარტიდან 1994 წლის 4 აპრილამდე მუშაობდა ოზურგეთის საბითუმო სავაჭრო ბაზაში საქმეთა მმართველად. 

1991 წლის 5 აპრილიდან 1994 წლის 30 სექტემბრამდე მუშაობდა ოზურგეთის რაიონის სასამართლოში თარჯიმნად.

1994 წლის 1 დეკემბრიდან 2000 წლის 1 მარტამდე მუშაობდა სააქციო საზოგადოება `ქუთპურტრანსის~ იურისტად.

2000 წლის მარტიდან 2001 მაისამდე მუშაობდა ქუთაისის საგადასახადო ინსპექციაში იურისტად.

2001 წლის ივნისიდან 2002 წლის მარტამდე მუშაობდა იმერეთის საოლქო პროკურატურაში პროკურორის სტაჟიორ თანაშემწედ. 

1999 წელს ჩააბარა მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა.

აქართველოს პრეზიდენტის 2002 წლის 5 მარტის №249 განკარგულების საფუძველზე დაეკისრა ქუთაისის საოლქო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილება.

საქართველოსპრეზიდენტის 2006 წლის 24 თებერვლის №166 ბრძანების საფუძველზე გათავისუფლებულ იქნა ქუთაისის საოლქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან და ჩარიცხულ იქნა საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში.

საქართველოსპრეზიდენტის 2007 წლის 2 აპრილის №140 განკარგულების საფუძველზე დაინიშნა აბაშის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ.  

საქართველოსიუსტიციისუმაღლესისაბჭოს 2007 წლის 4 აპრილის 1/63-2007 გადაწყვეტილებით მივლინებულ იქნა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად.  

იმავდროულად დაევალა საჭიროების შემთხვევაში სამოსამართლეო უფლებამოსილების განხორციელება აბაშის რაიონულ სასამართლოში. 

2012 წლის 31 ოქტომბრიდან არის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე.

ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

სასამართლოსთვის მიმართვის წესი

სასამართლოსთვის მიმართვის წესი

ქუთაისის სასამართლოს შენობის ისტორია

ისტორია

ქუთაისი საქართველოს ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია, ძვ. წ.   XV-XIII საუკუნეებიდან აქ კოლხური კულტურის არსებობა დასტურდება, მდინარე რიონის   მარჯვენა ნაპირზე აღმართულ ბორცვებზე კი ძვ. წ. VIII-VII საუკუნეების ვრცელი   დასახლების კვალია შემორჩენილი.

იხილეთ მეტი
http://parliament.ge
http://supremecourt.ge
http://hcoj.gov.ge/
სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლის პროგრამა
1348490145_macne
1343896684_sajaro shetyobinebebi
1348490167_googlemap