მარი მაკარიძე

სხდომის მდივანი

Mail: m.makaridze@court.ge

Tel: შიდა ტელეფონი 126

ეკატერინე სილაგაძე

სხდომის მდივანი

Mail: e.silagadze@court.ge

Tel: შიდა ტელეფონი 137

ონისე გურეშიძე

სხდომის მდივანი

Mail: o.gureshidze@court.ge

Tel: შიდა ტელეფონი 261

ეკატერინე ქორიძე

სხდომის მდივანი

Mail: e.qoridze@court.ge

Tel: შიდა ტელეფონი 125

ლევან ტაბიძე

სხდომის მდივანი

Mail: l.tabidze@court.ge

Tel: შიდა ტელეფონი 126

მირანდა ირემაძე

სხდომის მდივანი

Mail: m.iremadze@court.ge

Tel: შიდა ტელეფონი 140


სასამართლოსთვის მიმართვის წესი

სასამართლოსთვის მიმართვის წესი
http://parliament.ge
http://supremecourt.ge
http://hcoj.gov.ge/
სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლის პროგრამა
1348490145_macne
1343896684_sajaro shetyobinebebi
1348490167_googlemap