გოდერძი გეწაძე

მანდატური

Mail: g.getsadze@court.ge

Tel: შიდა ნომერი 125

მამუკა ბერეკაშვილი

მანდატური სამსახურის უფროსი

Mail:

Tel: შიდა ტელეფონი 122 120, 130

კახაბერ გოშხეთელიანი

ცვლის უფროსი

Mail:

Tel: შიდა ტელეფონი 122-130-120

დავით ორჯონიკიძე

კურიერი

Mail:

Tel: შიდა ტელეფონი 220

ხარიტონ შკუბულიანი

მანდატური

Mail:

Tel: შიდა ტელეფონი 122-130-120

გიორგი ბრეგაძე

მანდატური

Mail:

Tel: შიდა ტელეფონი 122-130-120

თენგიზ დევიძე

მანდატური

Mail:

Tel: შიდა ტელეფონი 122-130-120

რობერტი თორთლაძე

მანდატური

Mail:

Tel: შიდა ტელეფონი 122-130-120

იმედა ბერაძე

მანდატური

Mail:

Tel: შიდა ტელეფონი 122-130-120

ოთარ ფანცხავა

მანდატური

Mail:

Tel: შიდა ტელეფონი 122-130-120

ერეკლე ჯანელიძე

მანდატური

Mail:

Tel: შიდა ტელეფონი 122-130-120

მამუკა ქარაბაკი

მანდატური

Mail:

Tel: შიდა ტელეფონი 122-130-120

ბესიკ ტაბატაძე

მანდატური

Mail:

Tel: შიდა ტელეფონი 122-130-120

პაატა დევიძე

მანდატური

Mail:

Tel: შიდა ტელეფონი 122-130-120

მაია მაისურაძე

მანდატური

Mail:

Tel: შიდა ტელეფონი 122-130-120

ირაკლი ხურციძე

მანდატური

Mail:

Tel: შიდა ტელეფონი 122-130-120


სასამართლოსთვის მიმართვის წესი

სასამართლოსთვის მიმართვის წესი
http://parliament.ge
http://supremecourt.ge
http://hcoj.gov.ge/
სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლის პროგრამა
1348490145_macne
1343896684_sajaro shetyobinebebi
1348490167_googlemap