თამარ ქაჯაია

წამყვანი სპეციალისტი

Mail: t.qajaia@court.ge

Tel: შიდა ტელეფონი 161

ნინო ფესტვენიძე

წამყვანი სპეციალისტი

Mail: n.festvenidze@court.ge

Tel: შიდა ტელეფონი 161

თეონა ქიმერიძე

სპეციალისტი

Mail: t.qimeridze@court.ge

Tel: შიდა ტელეფონი 126


სასამართლოსთვის მიმართვის წესი

სასამართლოსთვის მიმართვის წესი
http://parliament.ge
http://supremecourt.ge
http://hcoj.gov.ge/
სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლის პროგრამა
1348490145_macne
1343896684_sajaro shetyobinebebi
1348490167_googlemap