კახაბერ წაქაძე

სამეურნეო განყოფილების უფროსი

Mail: k.tsakhadze@court.ge

Tel: შიდა ტელეფონი 102

შალვა მამისეიშვილი

სპეციალისტი

Mail:

Tel: შიდა ტელეფონი 223

ლევან დვალი

დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი)

გია შალამბერიძე

დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი)


სასამართლოსთვის მიმართვის წესი

სასამართლოსთვის მიმართვის წესი
http://parliament.ge
http://supremecourt.ge
http://hcoj.gov.ge/
სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლის პროგრამა
1348490145_macne
1343896684_sajaro shetyobinebebi
1348490167_googlemap