შორენა ფურცხვანიძე

წამყვანი სპეციალისტი

Mail: sh.furtskhvanidze@court.ge

Tel: შიდა ტელეფონი 225

თამარი ქასრაშვილი

სპეციალისტი

Mail: t.qasrashvili@court.ge

Tel: შეიდა ნომერი 225

თამარ დვალიშვილი

სპეციალისტი

Mail: t.dvalishvili@court.ge

Tel: შიდა ტელეფონი 252


სასამართლოსთვის მიმართვის წესი

სასამართლოსთვის მიმართვის წესი
http://parliament.ge
http://supremecourt.ge
http://hcoj.gov.ge/
სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლის პროგრამა
1348490145_macne
1343896684_sajaro shetyobinebebi
1348490167_googlemap