გიორგი ზარნაძე

აპარატის მენეჯერი

Mail: g.zarnadze@court.ge

Tel: 157

ნათია ლოლაძე

საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების უფროსი

Mail: n.loladze@court.ge natia-post@hotmail.com

Tel: 224

ქეთევან აწყურელი

კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების უფროსი

Mail: q.atskureli@court.ge

Tel: შიდა ნომერი116, 25 61 06

კახაბერ წაქაძე

სამეურნეო განყოფილების უფროსი

Mail: k.tsakhadze@court.ge

Tel: 102