დიმიტრი გვრიტიშვილი

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე, მოსამართლე სამოქალაქო საქმეთა პალატის თავმვჯდომარე

თამარი სვანიძე

მოსამართლე

ირმა პერანიძე

მოსამართლე

სიმონ ჩხაიძე

მოსამართლე

DSC080991

ნანა კალანდაძე

მოსამართლე

DSC08080

ლაურა მიქავა

მოსამართლე


სასამართლოსთვის მიმართვის წესი

სასამართლოსთვის მიმართვის წესი
http://parliament.ge
http://supremecourt.ge
http://hcoj.gov.ge/
სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლის პროგრამა
1348490145_macne
1343896684_sajaro shetyobinebebi
1348490167_googlemap