დიმიტრი გვრიტიშვილი

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე, მოსამართლე სამოქალაქო საქმეთა პალატის თავმვჯდომარე

თამარი სვანიძე

მოსამართლე

ირმა პერანიძე

მოსამართლე

სიმონ ჩხაიძე

მოსამართლე


სასამართლოსთვის მიმართვის წესი

სასამართლოსთვის მიმართვის წესი
http://parliament.ge
http://supremecourt.ge
http://hcoj.gov.ge/
სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლის პროგრამა
1348490145_macne
1343896684_sajaro shetyobinebebi
1348490167_googlemap