სიახლე

გამოქვეყნებულია: 02/06/2020

სასამართლოს საქმიანობის სათანადო ეფექტიანობისა და ხარისხის უზრუნველსაყოფად, ასევე მაღალკვალიფიციური კადრების პროფესიული განვითარების მიზნით  ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო აცხადებს სტაჟიორთა მისაღებ კონკურსს.

სტაჟირების ვადა განისაზღვრება 6 (ექვსი) თვით.

სტაჟირება გულისხმობს  სასამართლოს აპარატში ,,საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და საერთო სასამართლოებში სტაჟირებისა და სასწავლო პრაქტიკის გავლის წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 18 სექტემბრის  №1/251  გადაწყვეილებით  რეგულირებად ანაზღაურების გარეშე საქმიანობას.

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე:https://www.hr.gov.ge/


სასამართლოსთვის მიმართვის წესი

სასამართლოსთვის მიმართვის წესი

ქუთაისის სასამართლოს შენობის ისტორია

ისტორია

ქუთაისი საქართველოს ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია, ძვ. წ.   XV-XIII საუკუნეებიდან აქ კოლხური კულტურის არსებობა დასტურდება, მდინარე რიონის   მარჯვენა ნაპირზე აღმართულ ბორცვებზე კი ძვ. წ. VIII-VII საუკუნეების ვრცელი   დასახლების კვალია შემორჩენილი.

იხილეთ მეტი
http://parliament.ge
http://supremecourt.ge
http://hcoj.gov.ge/
სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლის პროგრამა
1348490145_macne
1343896684_sajaro shetyobinebebi
1348490167_googlemap