სტატისტიკა

გამოქვეყნებულია: 16/01/2018

სამოქალაქო საქმეებზე 2017 წლის 9 თვე

ადმინისტრაციულ საქმეებზე 2017 წლის 9 თვე

საგამოძიებო კოლეგია 2017 წლის  9 თვე

სისხლის სამართლის საქმეებძე 2016 წლის 9 თვე

სამოქალაქო საქმეებზე 2017 წლის 6 თვე

ადმინისტრაციულ საქმეებზე 2017 წლის 6 თვე

საგამოძიებო კოლეგია 2017 წლის  6 თვე

სისხლის სამართლის საქმეებძე 2016 წლის 6 თვე

სამოქალაქო საქმეებზე 2017 წლის 3 თვე

ადმინისტრაციულ საქმეებზე 2017 წლის 3 თვე

საგამოძიებო კოლეგია 2017 წლის  3 თვე

სისხლის სამართლის საქმეებძე 2016 წლის 3 თვე

სისხლის სამართლის საქმეებძე 2016 წლის 12 თვე

სამოქალაქო საქმეებზე 2016 წლის 12 თვე

ადმინისტრაციულ საქმეებზე 2016 წლის 12თვე

საგამოძიებო კოლეგია 2016 წლის 12 თვე

სისხლის სამართლის საქმეებძე 2016 წლის 06 თვე

სამოქალაქო საქმეებზე 2016 წლის 06 თვე

ადმინისტრაციულ საქმეებზე 2016 წლის 06 თვე

საგამოძიებო კოლეგია 2016 წლის 06 თვე

სისხლის სამართლის საქმეებძე 2016 წლის 03 თვე

სამოქალაქო საქმეებზე 2016 წლის 03 თვე

ადმინისტრაციულ საქმეებზე 2016 წლის 03 თვე

საგამოძიებო კოლეგია 2016 წლის 03 თვე

სისხლის სამართლის საქმეებძე 2017 წლის 12 თვე

სამოქალაქო საქმეებზე 2017 წლის 12 თვე

ადმინისტრაციულ საქმეებზე 2017 წლის 12 თვე

საგამოძიებო კოლეგია 2017 წლის 12 თვე


სასამართლოსთვის მიმართვის წესი

სასამართლოსთვის მიმართვის წესი

ქუთაისის სასამართლოს შენობის ისტორია

ისტორია

ქუთაისი საქართველოს ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია, ძვ. წ.   XV-XIII საუკუნეებიდან აქ კოლხური კულტურის არსებობა დასტურდება, მდინარე რიონის   მარჯვენა ნაპირზე აღმართულ ბორცვებზე კი ძვ. წ. VIII-VII საუკუნეების ვრცელი   დასახლების კვალია შემორჩენილი.

იხილეთ მეტი
http://parliament.ge
http://supremecourt.ge
http://hcoj.gov.ge/
სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლის პროგრამა
1348490145_macne
1343896684_sajaro shetyobinebebi
1348490167_googlemap