სიახლე

გამოქვეყნებულია: 23/04/2018

განცხადება ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საკონკურსო კომისიის სხდომის მოწვევის და მისი დღის წესრიგის განსაზღვრის თაობაზე

მოწვეულ იქნეს ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საკონკურსო  კომისიის  სხდომა.

 

საკონკურსო კომისიის სხდომის  ჩატარების თარიღი: 2018 წლის 01, 02, 03 და 04 მაისი;

საკონკურსო კომისიის სხდომის  ჩატარების ადგილი:  ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო, ნიუპორტის ქ. №32;

საკონკურსო კომისიის სხდომის  დაწყების თარიღი: 2018 წლის 01 მაისი 10:00 საათი.

 

 

საკონკურსო კომისიის დღის წესრიგი:

1. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მანდატურის სამსახურის მანდატური-პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის მეორე ეტაპზე გადასულ  კანდიდატებთან გასაუბრების ჩატარება და ზეპირი დავალების მიცემა. 

2. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მანდატურის სამსახურის უფროსი-მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის მეორე ეტაპზე გადასულ  კანდიდატებთან გასაუბრების ჩატარება და ზეპირი დავალების მიცემა. 

3. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების მთავარი კონსულტანტი-მოსამართლის თანაშემწე-მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის მეორე ეტაპზე გადასულ  კანდიდატებთან გასაუბრების ჩატარება და ზეპირი დავალების მიცემა.   ასევე იმ კანდიდატებთან გასაუბრების ჩატარება და ზეპირი დავალების მიცემა, რომლებიც ამავდროულად გადავიდნენ ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების სპეციალისტი-პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის მეორე ეტაპზე.   

4.ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების სპეციალისტი-პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის მეორე ეტაპზე გადასულ  კანდიდატებთან გასაუბრების ჩატარება და ზეპირი დავალების მიცემა.  ასევე იმ კანდიდატებთან გასაუბრების ჩატარება და ზეპირი დავალების მიცემა, რომლებიც ამავდროულად გადავიდნენ ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მანდატურის სამსახურის მანდატურის-პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის მეორე ეტაპზე.   

5.ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მანდატურის სამსახურის მანდატურის-პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის, ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მანდატურის სამსახურის უფროსი-მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის,  ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების მთავარი კონსულტანტი-მოსამართლის თანაშემწე-მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების სპეციალისტი-პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის მეორე ეტაპზე გამოცხადებული კანდიდატების შეფასება და გამარჯვებული კანდიდატების გამოვლენა.

მიმაგრებული ფაილი


სასამართლოსთვის მიმართვის წესი

სასამართლოსთვის მიმართვის წესი

ქუთაისის სასამართლოს შენობის ისტორია

ისტორია

ქუთაისი საქართველოს ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია, ძვ. წ.   XV-XIII საუკუნეებიდან აქ კოლხური კულტურის არსებობა დასტურდება, მდინარე რიონის   მარჯვენა ნაპირზე აღმართულ ბორცვებზე კი ძვ. წ. VIII-VII საუკუნეების ვრცელი   დასახლების კვალია შემორჩენილი.

იხილეთ მეტი
http://parliament.ge
http://supremecourt.ge
http://hcoj.gov.ge/
სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლის პროგრამა
1348490145_macne
1343896684_sajaro shetyobinebebi
1348490167_googlemap