კონკურსი

გამოქვეყნებულია: 30/05/2017

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო აცხადებს კონკურსს ამავე სასამართლოს  კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღების (განყოფილება) ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის სექტორის სპეციალისტების ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად. კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად: განცხადებების გადარჩევა და გასაუბრება. კონკურსის შემდეგ ეტაპზე მონაწილეობას მიიღებს მხოლოდისკანდიდატი, რომელიცგანაცხადის (აპლიკაციის) გადარჩევისსაფუძველზედააკმაყოფილებსშესაბამისივაკანსიისათვის დადგენილ მოთხოვნებს. კონკურსში მონაწილეობის მიღების თაობაზედაკავშირებამოხდებამხოლოდშერჩევისშედეგადშემდეგეტაპზეგადასულკანდიდატთანმისმიერგანაცხადშიმითითებულიელექტრონულიფოსტისსაშუალებით. კონკურსსჩაატარებსქუთაისისსააპელაციოსასამართლოსსაკონკურსო-საატესტაციოკომისია (მის: ქ. ქუთაისი, ნიუპორტისქ. №32). სააპლიკაციოფორმაშეგიძლიათიხილოთშემდეგ ბმულებზე: https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVakActives/Details/43281;

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVakActives/Details/43280

ბოლოს სიახლეები


სასამართლოსთვის მიმართვის წესი

სასამართლოსთვის მიმართვის წესი

ქუთაისის სასამართლოს შენობის ისტორია

ისტორია

ქუთაისი საქართველოს ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია, ძვ. წ.   XV-XIII საუკუნეებიდან აქ კოლხური კულტურის არსებობა დასტურდება, მდინარე რიონის   მარჯვენა ნაპირზე აღმართულ ბორცვებზე კი ძვ. წ. VIII-VII საუკუნეების ვრცელი   დასახლების კვალია შემორჩენილი.

იხილეთ მეტი
http://parliament.ge
http://supremecourt.ge
http://hcoj.gov.ge/
სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლის პროგრამა
1348490145_macne
1343896684_sajaro shetyobinebebi
1348490167_googlemap