კონტაქტი

კონტაქტი

  • ტელ (431) 25 61 08, 25 61 17
  • ფაქსი: (431) 25 23 02
  • ელ-ფოსტაkutaisi-appeal@court.ge
  • მისამართი: ნიუპორტის №32

სასამართლოსთვის მიმართვის წესი

სასამართლოსთვის მიმართვის წესი
http://parliament.ge
http://supremecourt.ge
http://hcoj.gov.ge/
სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლის პროგრამა
1348490145_macne
1343896684_sajaro shetyobinebebi
1348490167_googlemap