ინფორმაცია საქმეების შესახებ

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში სისხლის, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული პალატების და საგამოძიებო კოლეგიის განსახილველ საქმეთა რაოდენობა 2015 წლის 23 მარტის მდგომარეობით.

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

შემოსული საქმეები

 თქვენ მოხვდით საქმეთა მართვის პროგრამაში (CMP).საქმეთა მართვის პროგრამა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ინოვაციური პროდუქტია. პროგრამა საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ თქვენს საქმეთან დაკავშირებული ყველა საჭირო ინფორმაცია. მათ შორის, პროგრამაში მოცემულია საქმის საპროცესო ისტორია, ამჟამინდელი მდგომარეობა, პირველი, მეორე და მესამე ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებები, შუალედური მნიშვნელობის განჩინებები, საქმის მასალები და მრავალი სხვა. ამასთან, პროგრამა ყოველდღიურად განიცდის განახლებას და ფაქტიურად დროის რეალურ რეჟიმში ასახავს თქვენი საქმის მონაცემებს.

ისარგებლეთ საქმეთა მართვის პროგრამით, რათა სწრაფად და ხარისხიანად მიიღოთ თქვენთვის საინტერესო ინფორმაცია.

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი


სასამართლოსთვის მიმართვის წესი

სასამართლოსთვის მიმართვის წესი
http://parliament.ge
http://supremecourt.ge
http://hcoj.gov.ge/
სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლის პროგრამა
1348490145_macne
1343896684_sajaro shetyobinebebi
1348490167_googlemap